احداث بیمارستان امام حسین «ع» مشهد (فاز یک و دو)

header

حداث بیمارستان امام حسین «ع» مشهد (فاز یک و دو)

کارفرما: سازمان اجرایی طرح­های عمرانی و دفاعی نزسا

مشاور: مهندسین مشاور همگون

موقعیت: مشهد

مساحت: 37500 متر مربع

حجم عملیات بتن ریزی: 14000 متر مکعب

برآورد اولیه: 197.994.035.800

 

این پروژه به عنوان اولین پروژه بیمارستانی که در آن از تکنولوژی مدرن لرزه گیرهای لاستیکی استفاده گردیده با استفاده از دانش فنی و بومی مهندسین شرکت نقشه پردازان آسیا به عنوان اولین شرکت ایرانی نصب کننده لرزه گیر احداث گردید. ساختمانهای اصلی روی جداگرهای لاستیکی نصب و قابلیت جابجائی 32 سانتی متر در زمان وقوع زلزله را دارد . کلیه مقررات پدافند غیر عامل در احداث ساختمان پیش بینی گردیده است.

      Document