احداث خط انتقال گاز شهر خفر

header

احداث خط انتقال گاز شهر خفر

کارفرما: شرکت گاز استان فارس

مشاور: شرکت گاز استان فارس

پروژه مذکور شامل 18 کیلومتر خط انتقال گاز و 4 کیلومتر توسعه شبکه و 250 مورد نصب انشعابات شهری می­باشد.

      Document