سرمايه‌گذاري و پيمانکاري 40 بلوک ویلایی شهرک ساحلی اکباتان

سرمايه‌گذاري و پيمانکاري 40 بلوک ویلایی شهرک ساحلی اکباتان

سرمايه‌گذاري و پيمانکاري 40 بلوک ویلایی شهرک ساحلی اکباتان

كارفرما: شركت نوسازی و عمران اکباتان

سرمايه گذار و مجري: شركت مهندسي نقشه پردازان آسيا

مكان: سرخرود- محمود آباد- بعد از خانه دریا- روستای بیشه کلا

تحويل پروژه: سال 1396

عملیات تکمیلی 40 بلوک ویلایی در زون شرقی شهرک ساحلی اکباتان به مساحت تقریبی 12880 متر مربع

      Document