مجتمع عظيم آموزشي شهرك قدس پروژه سماء (در زميني به مساحت دو هکتار)

header .flex { display: flex; font-size: 12px; padding-top:9px; padding-bottom:9px; border-bottom: 1px solid #3780FF; border-right: 1px solid #3780FF; border-left: 1px solid #3780FF; padding-right: 120px; margin-right: -30px; margin-top: -10px; margin-bottom: -10px; } .flex a { margin-top: auto; margin-bottom: auto; text-decoration: none; padding-left: 5px; } .icontoppage { color: #aaa; margin-top: auto; margin-bottom: auto; }

مجتمع عظيم آموزشي شهرك قدس پروژه سماء (در زميني به مساحت دو هکتار)

كارفرما: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

مشاور: شركت هسته نگر

پيمانكار: شركت مهندسي نقشه‌پردازان آسيا

محل اجراي پروژه: تهران- شهرك غرب- خيابان سيماي ايران

مساحت پروژه: 30 هزار متر مربع

مدت اجراي پروژه: 2 سال

 

مجموعه فوق داراي حدود 30 هزار متر مربع فضاي آموزشي در دو بلوك، سالن ورزشي به مساحت 2700 متر مربع مجهز به سالن كشتي، فوتبال، استخر، سونا، جكوزي مي باشد. مجموعه اداري فوق در زميني به مساحت 2 هكتار اجرا گرديده است.

      Document