مجموعه فرهنگي- مذهبي امام جعفر صادق «ع» (شهرداري منطقه 17)

header .flex { display: flex; font-size: 12px; padding-top:9px; padding-bottom:9px; border-bottom: 1px solid #3780FF; border-right: 1px solid #3780FF; border-left: 1px solid #3780FF; padding-right: 120px; margin-right: -30px; margin-top: -10px; margin-bottom: -10px; } .flex a { margin-top: auto; margin-bottom: auto; text-decoration: none; padding-left: 5px; } .icontoppage { color: #aaa; margin-top: auto; margin-bottom: auto; }

مجموعه فرهنگي- مذهبي امام جعفر صادق «ع» (شهرداري منطقه 17)

كارفرما: شهرداری منطقه 17

مكان: تهران- میدان زمزم –خیابان متین

زیربنای مفید: 3200 مترمربع

مجموعه فوق در زمینی به مساحت 1200 مترمربع در سه طبقه شامل شبستان مردانه، زنانه و سالن اجتماعات در مدت یکسال بنا گردیده است. اجرای بسیار دقیق آن با کاشی کاری های سنتی صورت گرفته است.

      Document