پروژه احداث مجتمع تجاري انديشه

header

پروژه احداث مجتمع تجاري انديشه

كارفرما: شهرداري منطقه 7

مشاور: سازمان مشاور فني شهرداري تهران

پيمانكار: شركت مهندسي نقشه‌پردازان آسيا

مكان: تهران خيابان سهروردي خيابان شهيد قندي- مجتمع تجاري انديشه

ساخت پروژه: پروژه مذكور در زميني به مساحت حدود 25 هزارمتر مربع شامل 5 طبقه پاركينگ عمومي ، 3 طبقه تجاري ، يك طبقه رستوران در سال 1380 اجرا گرديده است.

      Document