پروژه نارنج

header

احداث برج مسکونی نارنج

سرمایه گذاری و پیمانکاری برج نارنج

کارفرما: تعاونی مسکن سپهر اداره مهندسی نزاجا

مساحت: 112000 متر مربع

موقعیت: تهران

مبلغ پیمان: مشارت در ساخت

مدت پیمان: 60 ماه

      Document