افتتاحیه مدرسه دخترانه زنده یاد دکتر آرینا یعقوبی در اصفهان

مشخصات مدرسه دخترانه زنده یاد دکتر آرینا یقوبی

مساحت زمین :۲۳۲۲/۶۸ متر مربع

سطح زیربنا : ۱۴۲۱ متر مربع

عملیات تاریخ ساخت : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱