پروژه سرمایه گذاری سرخ رود

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

توضیحات:

۱- این فرم صرفا جهت ثبت درخواست اولیه متقاضیان ایجاد گشته است و هیچ گونه الزامی برای شرکت نقشه پردازان آسیا نسبت به فروش، پیش فروش و … ایجاد نخواهد کرد.

۲- متقاضیان محترم با تکمیل و ارسال فرم فوق درخواست خود را جهت بررسی کارشناسان شرکت نقشه پردازان آسیا ارسال خواهد کرد تا پس از انجام امور مربوطه از طریق اطلاعات تماس ارسالی با ایشان ارتباط برقرار کنند.