همکاران شرکت ما

متعهدیم به بهبود مستمر با توجه به محیط زیست و ارزش های والای انسانی

فرج اله یعقوبی

مدیر عامل
فوق لیسانس مدیریت MBA و دکترای مدیریت با بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریتی و اجرایی و متخصص در زمینه مهندسی انبوه سازی و برج سازی

ارشیا یعقوبی

عضو هیئت مدیره
کارشناس عمران با بیش از ۵ سال سابقه عمرانی

محمدرضا کیوان

عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد عمران با بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریتی و اجرایی در زمینه عمران ابنیه و اب

سعید سویزی

نایب رئیس هیئت مدیره
کارشناس حسابداری با بیش از ۱۵ سال سابقه مدیریت مالی و متخصص در امور مالی و حسابداری

فاطمه سویزی

رییس هیئت مدیره
کارشناس روانشناسی و کارشناس ارشد مدیریت دولتی با بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریت دولتی و متخصص در امور اداری

راحله حمزه پور

معاونت فنی- عمرانی
کارشناس عمران – کارشناس ارشد ژئوتکنیک با بیش از ۱۵ سال سابقه کار در پروژه های عمرانی

عباس محمد حسینی عارفی

مدیر پروژه
کارشناس عمران از دانشگاه خواجه نصیر طوسی – طراحی و نظارت پایه ۱ نظام مهندسی با بیش از ۲۸ سال سابقه پروژه های عمرانی

کیوان اسمعیل پور

مدیر پروژه
کارشناس عمران-کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت با بیش از ۱۷ سال سابقه پروزه های عمرانی

عسکری قلی تبار

مدیر کارگاه
کارشناس عمران با بیش از ۲۴ سال سابقه کار در پروژه های عمرانی