احداث برجهای مسکونی 25 طبقه

header

احداث برجهای مسکونی 25 طبقه

سرمایه گذاری و پیمانکاری برجهای 25 طبقه

کارفرما: تعاونی بازنشسته نیروهای مسلح ارتش

مساحت: 50500 متر مربع

موقعیت: تهران

مبلغ پیمان: 670,000,000,000 ریال

مدت پیمان: 40ماه

      Document