برج ساحلی فورسیزن سرخرود

برج ساحلی فورسیزن سرخرود

برج ساحلی فورسیزن سرخرود

مساحت: 10000 متر مربع

در قالب 2 برج 25 طبقه

زیربنای کل پروژه: 130 هزار متر مربع

موقعیت: سرخرود

      Document