پروژه طرح اقدام ملی مسکن 500 واحدی پرند

پروژه طرح اقدام ملی مسکن 500 واحدی پرند

پرند2
احداث 500 واحد مسکونی پرند به همراه محوطه سازی ​

کارفرما : ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)

تعداد 31 بلوک (4 طبقه مسکونی و یک طبقه پارکینگ)

تعداد کل واحد ها : 496

مساحت زمین : 36768 متر مربع

زیربنای کل پروژه : 62000 متر مربع

تاریخ شروع پروژه : 1399/10/30

تاریخ خاتمه پروژه : 1401/2/31

مدت پیمان :16 ماه

پرند1
پرند5
پرند4
پرند3
      Document