00
روز
:
00
ساعت
:
00
دقيقه
آگهی باطل شده است !!

فرم ثبت نام مناقصه

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

لطفا شماره همراه خود را به صورت 09123456789 وارد نمایید.
اوراق مناقصه*
برای ثبت نام و شرکت در مناقصه ابتدا می بایست اوراق مناقصه را خریداری کنید، بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فرم مربوطه در همین صفحه برای شما نمایش داده می شود و می توانید با کلیک بر روی لینک، فرم را تکمیل کنید.
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.
00
روز
:
00
ساعت
:
00
دقيقه
آگهی باطل شده است !!

مناقصه اجرای عملیات اسکلت بتنی سازه اصلی پروژه Four seasons Tower شهر سرخرود

sorkhrod

»  مشخصات مناقصه

اجرای عملیات اسکلت بتنی سازه اصلی پروژه برج 26 طبقه با سقف وافل واقع در شهر سرخرود با زیربنای تقریبی 112،000 مترمربع

»  برنامه زمان‌ بندی مناقصه

توجه :

شرایط شرکت در فراخوان:

  • برخورداری از توانمندی فنی و مالی متناسب با کار شامل: تجهیزات، نیروی انسانی، دانش فنی و …
  • داشتن حداقل دو نمونه سابقه انجام کار مشابه در 5 سال اخیر با ارائه مستندات
  • تجربه کار مشابه در شهرهای شمالی کشور

فرم ثبت نام مناقصه

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

لطفا شماره همراه خود را به صورت 09123456789 وارد نمایید.
اوراق مناقصه*
برای ثبت نام و شرکت در مناقصه ابتدا می بایست اوراق مناقصه را خریداری کنید، بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فرم مربوطه در همین صفحه برای شما نمایش داده می شود و می توانید با کلیک بر روی لینک، فرم را تکمیل کنید.
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.