مقالات

سرخرود

سرمایه گذاری در سرخرود

خرید ملک در سرخرود موقعیت مکانی شهر زیبای سرخرود از شرق به شهر فریدون کنار و شهر محمود آباد از غرب متصل می باشد. همچنین از سمت جنوب به ۲ تپه سرسبز باستانی با نام‌ ...
ادامه مطلب
sorkhrod

سرمایه گذاری مسکن در سرخرود

شهر زیبای سرخرود سرخرود جزء یکی از شهرهای زیبای نوار ساحلی استان مازندران محسوب می شود. موقعیت مکانی شهر زیبای سرخرود از شرق به شهر فریدون کنار و از غرب به شهر محمود آباد ...
ادامه مطلب
پرندگان مهاجر در تالاب سرخرود_جاذبهدهای گردشگری سرخرود

جاذبه های گردشگری سرخرود

سرخرود کجاست؟ شهر زیبای سرخرود جزء یکی از شهرهای زیبای نوار ساحلی استان مازندران محسوب می شود که . موقعیت مکانی شهر زیبای سرخرود از شرق به شهر زیبا فریدون کنار و از غرب ...
ادامه مطلب
سرخرود

سرمایه گذاری در سرخرود

خرید ملک در سرخرود موقعیت مکانی شهر زیبای سرخرود از شرق به شهر فریدون کنار و شهر محمود آباد از غرب متصل می باشد. همچنین از سمت جنوب به ۲ تپه سرسبز باستانی با نام‌ ...
ادامه مطلب
سرخرود

مراکز تفریحی توریستی سرخرود

سرخرود کجاست؟ شهر زیبای سرخرود جزء یکی از شهرهای زیبای نوار ساحلی استان مازندران محسوب می شود. موقعیت مکانی شهر زیبای سرخرود از شرق به شهر زیبا فریدون کنار و از غرب به شهر ...
ادامه مطلب